×
Resurse umane
Resurse umane
  • Tel: 0261.807.561
  • E-mail: resurseumane@primariasm.ro
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Anunt concurs ocupare pe durată nedeterminată funcției de execuție, consilier, grad profesional debutant, Compartiment Fond Locativ Cadastru din cadrul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri
Anunt concurs ocupare pe durată nedeterminată funcției de conducere în regim contractual de șef birou, Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări din structura primăriei Muncipiului Satu Mare
Anunt concurs ocupare pe durată determinată de 4 ani, în baza unui contract de management, a funcției în regim contractual de director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : • Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă: ARHITECT ȘEF , clasa I, grad I – la Primăria municipiului Satu Mare .
Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare în data de 18.08.2021, ora 11 proba scrisă, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Politica de Cookie