×
Resurse umane
Resurse umane
  • Tel: 0261.807.561
  • E-mail: resurseumane@primariasm.ro
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Anunt concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă: Director executiv , clasa I, grad I – Direcția de Asistență Socială Satu Mare .
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238552 – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238662 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Principal,ID 238610 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant de execuție în regim contractual: Șofer, grad profesional I – 1 post în cadrul Serviciului Administrativ Protocol
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecție a candidaților în consiliul de administrație la societatea TRANSURBAN S.A. Satu Mare, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.16 /28.01.2021, anunță organizarea selecției/evaluării membrilor consiliului de administrație
Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nederminată a următorului post vacant de executie în regim contractual Consilier, grad profesional I – 1 post în cadrul Compartimentului Administrare Imobile al Serviciului Patrimoniu, Concesionări Închirieri ;
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare în funcția publică de execuţie vacantă: Auditor, grad profesional Superior – la Biroul Audit Public Intern din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Politica de Cookie