×
Formulare și acte necesare
CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:
    a) certificatul de naștere;
    b) certificatul de căsătorie;
    c) certificatul/hotărârea de divorț;
    d) dovada adresei de domiciliu.

Pentru obținerea unei cărți de identitate provizorii solicitantul trebuie să prezinte la ghișeu:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • documentele pe care le deține din categoria celor cu care poate face dovada numelui, statutului civil, cetățeniei române, a adresei de domiciliu;
  • un număr de 2 fotografii cu mărimea 3/4cm, având la bază o bandă albă de 7mm;
  • dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii (1 leu).

Pentru persoanele care nu pot prezenta dovada adresei de domiciliu, eliberarea actului de identitate se va realiza doar după verificarea în teren, efectuată de către structura teritorială a Poliției Române. 

Documente
Politica de Cookie