×
Formulare și acte necesare
CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ȘI REȘEDINTA ÎN ROMÂNIA

Cetățenii români domiciliați în străinătate care locuiesc temporar în România și doresc sa intre in posesia unei cărți de identitate provizorii și a unei dovezi de reședință se prezinta personal la ghișeul Serviciului de Evidență a Persoanelor pe raza căruia au reședința, unde depun următoarele documente:

  • pașaportul, aflat in termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;
  • certificatul de naștere si/sau de căsătorie, eliberate/eliberat de oficiile de stare civila române, original și copie;
  • certificatul/hotărârea judecatorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original și copie; dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecatorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; in cazul modificărilor intervenite in străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  • dovada adresei de reședință din România, original și copie;
  • 2 fotografii mărimea 3/4 cm, cu bandă albă la bază de 7 mm;
  • documentul cu care se face dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorii (1 leu).

     În cartea de identitate provizorie, la rubrica  „domiciliu" se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul, iar pe verso-ul acesteia se aplică autocolantul în care se înscrie reședința din România.

Documente
Politica de Cookie