×
Consiliul Local Satu Mare
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 22.07.2021, ora 14:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare nr. 496/15.07.2021
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 24.06.2021, ora 14:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare nr. 423/17.06.2021
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2021
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 14.06.2021, ora 11:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 414/10.06.2021
pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 51/27.02.2020 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a imobilului ”Hotel Sport” situat în municipiul Satu Mare, str. Mileniului nr. 25, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare, în domeniul public al Municipiului Satu Mare
Politica de Cookie